Ömer Burhanoğlu etiketli haberler

Otomotiv Yan Sanayi İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (TOSB) Inovasyon Merkezi koordinatörlüğünde 2’nci kez “Sanayide Dijital Dönüşüm Sergisi" düzenlendi. Serginin açılış konuşmasını yapan TOSB Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Burhanoğlu, “ilkinde yoğun ilgi gören sergimiz, girişimlerini sunmak ve çözüm bulmak isteyen firmalar tarafından bir fırsat kapısı oldu. Üç girişim projesi yatırımcılarla anlaşma sağladı. Bir firma ise projesiyle görüşmelerine devam ediyor. Girişimcilerimizin arkasında olarak onları desteklemeye devam edeceğiz” dedi.  

Otomotiv Yan Sanayi İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (TOSB) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Burhanoğlu, tedarik sanayinde hedefin yükseldiğini belirterek, TOSB içerisindeki firmaların 2019 yılında 90 milyon EURO’luk yatırım hedeflediklerini açıkladı.  

Sanayide dijital çözüm örneklerinin bir arada sunulduğu “Sanayide Dijital Dönüşüm Zirvesi"nde konuşan TOSB Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Burhanoğlu, ”Endüstri 4.0, dolayısıyla dijitilasmenin üretim endüstrisine girmesinin en büyük nedeni uçtan uca entegrasyon, işgücünü ve hataları minimize etme, kalite ve üretimde standardizasyonu sağlamasıdır. Bu da artık sadece ucuz işgücü ile rekabeti tarih kılıyor. Hayatımıza giren bu dijitalleşmenin arkasında kalamayız. Tüm dünya ile rekabet etmek için dijital dönüşümü tamamlamalıyız” dedi.  

Otomotiv Yan Sanayi İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (TOSB) İK Komitesi’nin Kariyer.net ve İKODAK işbirliği ile düzenlediği “TOSB Gelişim Zirvesi” sona erdi. Otomotiv sektöründe faaliyet gösteren yaklaşık 300 kurumdan profesyonelinin katılımıyla otomotiv sektöründe bu güne kadar gerçekleşen en büyük insan kaynağı zirvesi olan TOSB Gelişim Zirvesi’nde TOSB Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Burhanoğlu, otomotiv sektörünün ihtiyaç duyduğu kalifiye insan kaynağı ile kurumları yarına taşımanın birinci öncelikleri olduğunu vurguladı.  

Otomotiv Yan Sanayi İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (TOSB), İnovasyon Merkezi koordinatörlüğünde düzenlenen "Melek Yatırımcılık ve Girişim Sermayesi" Paneli ile yatırımcılar ve girişimciler bir araya geldi. Melek yatırımcılığın gelişim sürecinin ve kamunun bu yatırımlara bakış açısının konuşulduğu panelde başarılı yatırım ağı yöneticileri ile T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Sektörle İlişkiler ve Kambiyo Genel Müdür Vekili yer aldı.  

Türkiye Kurumsal Sosyal Sorumluluk Derneği (KSSD) tarafından bu yıl 9’uncusu düzenlenen konferansın açılış konuşmacılarından biri olan Otomotiv Yan Sanayi İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (TOSB) Başkanı Ömer Burhanoğlu, Endüstri 4.0 ile inovasyon, katma değer ve sürdürülebilirlik alanlarında önemli fırsatların yaşanacağını ve yeni iş imkanları doğacağını belirtti.  

Otomotiv Yan Sanayi İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (TOSB) Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı’nda, bölgeye 70 milyon lira değerinde yatırım yapmak isteyen yabancı yatırımcı için onay çıktı.  

OİB’in geleneksel hale getirdiği etkinlikte bu yıl ilk kez İTÜ ARI Teknokent bünyesindeki İTÜ Çekirdek ile de işbirliğine gidilerek başarılı 19 proje burada kuluçkaya yatırılacak. OİB Başkanı Yardımcısı Ömer Burhanoğlu, “500 milyar dolar ihracat hedefine içinde marka ve akıl olan ürünlerle ulaşabileceğiz. Buradaki başarılı projeleri İTÜ Çekirdek’te sanayiciyle buluşturacağız ve katma değeri yüksek ürünlerin önünü açacağız” dedi. 

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Otomotiv Sektör Kurulu Başkanı Ömer Burhanoğlu, geçen sene otomotiv yan sanayi ihracatının toplam otomotiv ihracatının yüzde 42'sini oluşturduğunu anımsatarak, "Bu yıl sonu Türkiye'de otomotiv ihracatının yüzde 50'sini yan sanayi oluşturabilir, genç beyinlerin ilgisini bu köklü sanayiye çekebilirsek sektörümüze ivme kazandırır 2023 hedeflerimize daha emin adımlarla gideriz" dedi.