Sanayide Dijital Dönüşüm Zirvesi etiketli haberler

Sanayide dijital çözüm örneklerinin bir arada sunulduğu “Sanayide Dijital Dönüşüm Zirvesi"nde konuşan TOSB Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Burhanoğlu, ”Endüstri 4.0, dolayısıyla dijitilasmenin üretim endüstrisine girmesinin en büyük nedeni uçtan uca entegrasyon, işgücünü ve hataları minimize etme, kalite ve üretimde standardizasyonu sağlamasıdır. Bu da artık sadece ucuz işgücü ile rekabeti tarih kılıyor. Hayatımıza giren bu dijitalleşmenin arkasında kalamayız. Tüm dünya ile rekabet etmek için dijital dönüşümü tamamlamalıyız” dedi.