Atma Değerlendir Meslek Okullarını Güçlendir (ADMOG) Projesi 64 ile ulaştı

Atma Değerlendir Meslek Okullarını Güçlendir (ADMOG) Projesi 64 ile ulaştı

Taşıt Araçları ve Yan Sanayicileri Derneği (TAYSAD) tarafından hayata geçirilen ADMOG (Atma Değerlendir Meslek Okullarını Güçlendir) Projesi ile 64 ile ulaşıldı. Hedef ise 2016 sonuna kadar 81 ile ulaşmak. Endüstri meslek liselerinde uygulamalı eğitim için ihtiyaç duyulan araç ve gereçlerin yetersizliğine dikkat çeken TAYSAD Yönetim Kurulu Üyesi ve ADMOG Proje Lideri Naci Faydasıçok, sanayide çalışacak insan kaynağı yetiştirmenin ülkenin geleceği açısından önemli olduğunun altını çizdi.

Taşıt Araçları Yan Sanayicileri Derneği’nin (TAYSAD), 2013 yılında deneme amaçlı başlattığı ‘Atma Değerlendir Meslek Okullarını Güçlendir’ projesi,  64 ilde 134 okula ulaştı. TAYSAD Yönetim Kurulu Üyesi ve proje lideri Naci Faydasıçok, “Bağışçı sayısındaki artışla birlikte projenin kapsamı da genişledi. Okullara çok sayıda alet gönderiyoruz. Aletler içerisinde tezgah ve araba motoru dahi var. Milli Eğitim Bakanlığı ile temas halindeyiz. Projeyi daha da ileriye taşımak istiyoruz. Türkiye’de 2013 yılından bu yana, 98 destekçi firmamızla birlikte 64 ilde 77 bin 350 öğrenciye, bin 924 adet malzeme gönderilmesini sağladık. Bu yıl için hedefimiz projemizi 81 ilimize yaymak” dedi.

Sanayileşmenin anahtarı meslek liselerinin elinde!

Rekabet avantajı elde edebilmenin ve ekonomik anlamda güçlü bir duruş sergileyebilmenin yolunun sanayileşmeden geçtiğini belirten TAYSAD Yönetim Kurulu Üyesi Naci Faydasıçok, eğitim alanındaki düzenlemelerin de bu amaca yönelik olması gerektiğini vurguladı. Faydasıçok, “TAYSAD, Türkiye’nin otomotiv tedarik sanayi alanındaki tek derneği. Dolayısıyla TAYSAD olarak ülke ekonomisine katkı sunmak nihai amacımız. Bu amaçtan yola çıkarak ADMOG Projesi’ni hayata geçirdik” diye konuştu.

Sanayileşmenin ekonomideki payını artırmak için, işin temeline yani eğitime yatırım yapılması gerektiğini dile getiren Faydasıçok, “Biz şirketlerde en büyük bütçelerden birini eğitime ayırıyoruz. Çünkü devlet ve kanunlar, şirketlere yapılması zorunlu uygulamalar getiriyor. Bu uygulamaların öğrencilere okullarda öğretilmesi gerekiyor fakat birçoğu okul ortamında gereken bilgiyi edinemiyor. Biz şirketler olarak, öğrencilere “staj” kapsamında uygulama eğitimi veriyoruz. ADMOG projesi ile de amacımız, uygulama eğitimlerinin okul ortamlarında da verilmesini sağlamak ve böylece sanayideki kalifiye eleman ihtiyacını karşılayarak niteliği artırmak” açıklamasını yaptı.

 

Eğitimde esas amaç, değer yaratmak olmalı!

 

Eğitimde esas hedefin değer yaratmak olduğuna dikkat çeken Proje Üyesi Özge Özen Kural ise, “Uzun zamandır genel eğitim sisteminde yaşanan değişiklikler nedeniyle, meslek liselerinin tercih edilirliği ciddi oranda azaldı. Üniversite eğitimi sebep gösterilerek, meslek lisesi dışında kalan liselere geçişler rağbet görür hale geldi. Elbette eğitim seviyesi yüksek bir toplum olmak güzel ama kalkınmış bir toplum olmak için bilginin kullanılması, verimliliğin arttırılarak katma değer yaratılması gerekmektedir. Maalesef bizde durum pek öyle seyretmiyor. Üniversitelerden mezun olmuş, ara eleman olmayı kabul etmeyen işsiz orduları oluşturuyoruz. Yaptığı iş her ne olursa olsun, değer yaratmayı ilke edinmiş olmak çok önemli. Kısacası amaç, salt üniversite mezunu olmak değil; toplum için fayda üretmek olmalıdır. Otomotiv sektöründe, mevcut durumda meslek liselerinin yetiştireceği ara elemanlara oldukça fazla ihtiyaç var. Meslek liselerinin müfredatı yeterli gibi gözükse de uygulama pek öyle seyretmiyor. Çoğunlukla teorik bilgi ağırlıkta, pratikte ise ciddi eksiklikler mevcut” dedi.

ADMOG Projesi Hakkında

Yetişmiş insan kaynağını sağlayan meslek okullarının yetkinliklerini artırmak hedefiyle başlatılan Atma Değerlendir Meslek Okullarını Güçlendir (ADMOG) Sosyal Sorumluluk Projesi, 2013 yılından bu yana sürdürülüyor. Otomotiv sanayi firmalarının yakından destek olduğu proje kapsamında, firmalarda kullanılamayan, kalibrasyon dışı kalmış ölçüm aletleri ve laboratuvar ekipmanları toplanarak, gerekli tamirat işlemleri yapıldıktan sonra ülke genelindeki Meslek Okulları’na bağışlanıyor. Bu yıldan itibaren, kullanılmamış aletlerin de kabul edilmeye başlandığı projeye, 1 Eylül 2016 tarihine kadar malzeme gönderilebilecek. Detaylı bilgi için; www.taysad.org.tr 


Kategoriler: Sektörel Kuruluşlar