Yiğit Akü Sektörde Yarattığı Farklılık ve Kalitesiyle Markasının Gücünü Kanıtlıyor

Yiğit Akü Sektörde Yarattığı Farklılık ve Kalitesiyle Markasının Gücünü Kanıtlıyor

1976 yılında kurulan Yiğit AKÜ, 40 yıllık Üretim  ve Ar-Ge şirketi olma yolunda emin adımlarla ilerlerken, geleceğin Türkiye’si hedefleri için de büyük bir heyecan ve gayretle çalışmalarını sürdürmektedir. İnsan kaynağı ve Ar-Ge’ ye yapılan yatırımlarla hızla büyüdüklerini söyleyen Yiğit Akü Genel Müdürü Erinç Çetin Miser, bugün gelinen noktada yılda 5 milyon adet akü üretim kapasitesine ulaşarak dört kıtaya ihracat yaptıklarını ifade etti.

Yiğit Akü hakkında kısaca bilgi verir misiniz?

Yiğit Akü Şirketler Grubu, akü üretiminden plastik ürünlere, geri dönüşümden tarımsal faaliyetlere kadar birçok alanda faaliyet göstermekte olup, Yiğit Akü markası, şirketler grubunun amiral gemisi konumundadır. İnsan kaynağımıza ve Ar-Ge’ ye yapılan yatırımlarla hızla büyüyen şirketimiz, bugün dört kıtaya ihracat yapıyor. O yıllarda Türkiye genelinde 3 bin 200 akü firmasından biri olan ve 80 metrekarelik alanda 3 kişi çalışan firmamız, şu anda 40 bin metrekarelik alanda 430 personel ile çalışıyor. Şirketimiz kurulduğu ilk zamanlarda yılda 100 adet akü üretirken, 5 milyon adet akü kapasitesine ulaşmış durumda. Ülkemizde 90 ana bayi ve 4.000 tali bayi ile hizmet veriyoruz. Bizim başarımızın temelinde her zaman ileriye dönük Ar-Ge çalışmalarımız ve sürekli iyileşmeye odaklanarak gerçekleştirdiğimiz verimlilik artışımız bulunuyor.

Otomotiv sektörüne ne gibi hizmetler-ürünler sunuyorsunuz? Nasıl bir uygulama söz konusudur?

Türkiye’de ilk olan Nonspill akü, VRLA Jell akü, OEM onaylı Stop - Start Mikro hibrid aküler, Hibrit Elektrikli araç aküleri ile Starter aküde Dünyada ilk olan  Akılı Akü Elektro, Akılı Akü Prestige’de imzamız bulunmaktadır.

Türkiye dışında, ortaklık ve iş birlikleriyle, Ortadoğu ve Afrika Bölgeleri dahil toplam 4 fabrikada faaliyet gösteriyoruz.  Yurt dışında Mısır, Azerbaycan, İran ve Fas’ta olmak üzere toplam 7 milyon adet/yıl üretim yapan tesislerimiz var. Çeşitli ülkelerdeki akü üreticilerine de aynı zamanda “Know-How” desteği veriyoruz.

Satış&Pazarlama faaliyetleriniz hakkındaneler söylemek istersiniz? Bundan sonrası için hedefinizde olan yeni pazarlar var mıdır?

Önümüzdeki beş yıl içinde hedefimiz elde edilen fayda doğrultusunda daha rekabetçi şartları elde edebilecek şekilde, bu alanda kullandığımız insan kaynağını arttırmak ve dünya ligine çıkaracağımız ürünlerle markalaşmamızın da karlılığımızın da ciromuzun da hızla yükselmesini sağlamaktır.  Yiğit Akü binek araç, ağır hizmet ve ticari araçlar, deniz taşıtları ve endüstriyel kullanıma uygun tüm aküler ile  ilgili Ar-Ge ve üretim faaliyetlerini artırarak sürdürecek ve önümüzdeki ilk 5 yıl içerisinde Türkiye’ deki yatırımları ile yıllık 8 milyon akü üretim kapasitesine ulaşacaktır. Enerji depolama sistemlerinin artık hayatın ve endüstrinin vazgeçilmez bir parçası olmasından hareketle, dünyada ve Türkiye’ deki yeşil enerji projelerinde de başrolde görebileceğiniz Yiğit Akü, şehir aydınlatmalarından elektrikli araçlara kadar çok geniş bir yelpazede ürünlere yönelik olarak stratejik yatırım ve iş birlikleri içerisinde olacaktır. 

Akıllı akü teknolojinizden bahseder misiniz?

Akıllı akü üretimine yönelik olarak ayırmış olduğumuz bütçe 250.000 TL seviyesindeydi. Elbette bu bütçeye ilave olarak projenin fikri haklarının korunması ve inovatif teknolojilerimizin dünya liginde tanıtılmasına yönelik olarak da bütçeler ayırdık. Yiğit Akü’nün elektrikli araçlarda olduğu gibi tüm akü pazarı için vizyonu, teknolojide trendler yaratmaya devam etmek şeklindedir. Bu amaçla bu yıl içerisinde akü pazarına yeni sunduğumuz Prestige V3 serisi teknolojik açıdan gelinen noktanın bir diğer göstergesidir. Prestige V3 ile akıllı telefonlar artık akıllı akü teknolojisi ile birleştirilmiş ve aracın şarj bilgisini akıllı cihazlara aktararak akünün ve aracın şarj durumunu kullanıcıların cep telefonundan başka özel bir ekipmana ihtiyaç duymaksızın ölçerek kablosuz olarak kullanıcının bilgisine ve hizmetine sunmakta, teknik destek sağlamaktadır. Bu yalnızca Türkiye’ de değil Dünyada da bir ilktir. Süregelen Ar-Ge çalışmalarının sonucu olarak ortaya çıkarılmış bu yüksek teknoloji ürünü Yiğit Akü’ nün inovatif yönünü sergilemektedir.

Elektrikli araçlar için geliştirmekte olduğunuz akü ile ilgili çalışmalarınız ne durumdadır?

Özellikle hibrit ve elektrikli araç pazarının ihtiyaçlarına yönelik olarak 2009 yılından beri yürütmüş olduğumuz Ar-Ge ve yatırım çalışmalarımız var. Bu araçlarda kullanılan Li-Ion bataryalar konusunda önemli bir yol kat ettik. Elektrikli araçlarda kullanmak üzere aracın motorunun yerini alan Lityum İyon bataryaların gelişimi, artık neredeyse tüm soru işaretlerini gidermeye başladığı bir dönemde… Prototip çalışmalarında performansglobal rakiplerle karşılaştırılarak başarılı bulunuldu. Türkiye’de üretilmeyeni üretmeye başladık. Şu aşamalarda ön seri halinde laboratuar çapında giden üretimimiz yakın zaman içinde seri üretime geçecek. %100 yerli olarak üretilen Lityum İyon Bataryalarkullanıcıya yüksek performans, güvenlik ve kullanım kolaylığı da sağlıyor. Ayrıca, Üretilen bu bataryaların hafif, kullanım ömrünün uzun olması, güvenliği her şartta sağlamış olması, aynı zamanda şarj olabilme süresinin kısa olması ve performansın ortam sıcaklıklarının değişimine bağlı olmaması özellikleri yapılan çalışmaların ana başlıklarını oluşturuyor. Her bir özellik için laboratuarda detaylı çalışmalar devam ediyor. Türkiye’ deki ilk ve tek üretici konumunda olan şirketimiz  üniversiteler, Ar-Ge kuruluşları, savunma ve havacılık sanayi ile stratejik olarak projeler yürütmekte ve tasarlamaktadır.

Yiğit Akü Türkiye’de Li-Ion bataryalar üzerine yürütmüş olduğu Ar-Ge ve üretim faaliyetlerini 2014 yılı içerisinde de artırarak devam ettirecektir. Bu alanda stratejik proje iş birliklerinin yanı sıra bütünüyle yerlileşmeye yönelik yan sanayi oluşturma ve geliştirme faaliyetlerini de sürdüreceğiz. Bu nedenle üniversiteler, teknoloji transfer ofisleri, kamu platformu ve özel sektör ile çalışmalarımıza devam ediyoruz.

Ar-Ge faaliyetleriniz hakkında neler söylemek istersiniz?

Dünya, tüm alanlarda sürekli olarak yeni bir model arayışı içerisinde olmuştur. Bu yeni model arayışı artık günümüzde bizzat modele adını vererek inovasyon ve Ar-Ge faaliyetlerini insanlık için vazgeçilmez bir noktaya taşımıştır.  Rekabette dönüşümü yoğun bir şekilde hisseden dünyamız ve şirketlerimiz, emek ve sermaye enstrümanları yerine rekabette bilgi enstrümanını en üst seviyede kullanmaya başlamışlardır. Artık hepimiz daha az kaynakla, daha fazla katma değer yaratma çabası içerisindeyiz. İnovasyonun işgücü ve toplam verimliliğe olan pozitif katkısı ürünlerin üzerindeki katma değeri de artırmaktadır.  Bu nedenle üretimin vazgeçilmez bir unsuru olarak karşımıza çıkan Ar-Ge faaliyetlerine yönelik harcamalar ise inovasyon açısından gerekli olan girdiler içerisinde önemli bir yer tutmaktadır.

2014 yılı içerisindeki toplam yatırımımızın yüzde 30’ unu araştırma ve geliştirme faaliyetlerine ayırıyoruz.  Yiğit Akü Ar-Ge harcamaları 2014 yılında geçtiğimiz son iki yılın toplam Ar-Ge harcamalarına oranla yüzde 7’lik bir artış göstermiştir.  2014 yılındaki Ar-Ge harcamalarımızın ciroya oranı ise yüzde 4 olarak gerçekleşmiş olup, şirketimiz 2014 yılında Ar-Ge çalışmalarına 8 milyon TL  bütçe ayırmıştır.

Sosyal sorumluluk ve çevre bilinciyle, çalışanlarına, tedarikçilerine, hissedarlarına ve müşterilerine değer katan; yenilikçiliği ve rekabet gücünü en üst seviyede tutan, sektöründe öncü, teknolojik şirketler arasında olmak vizyonuyla hareket eden YİĞİT AKÜ çalışmalarını Ar-Ge Merkezi çatısı altında sürdürmektedir. Bu çatı, üretimi, Ar-Ge’yi, planlamayı, mühendisliği, insan kaynaklarını ve şirketimizin tüm bilgi birikimini kucaklayan ve geleceğe kavuşturacak olan bir yapıdır. Şirketimizin sahip olduğu bu yapı sadece kendi yaşam döngüsü için değil Türk otomotiv kurumunun kurulması, otomotiv sektörünün 5 milyon araç üretmesi, 125 milyar dolarlık ihracat yapmasını sağlaması ve sanayide maliyetleri düşürecek Ar-Ge çalışmalarının hız kazanması hedefleri içinde büyük önem arz etmektedir.  Yapılan çalışmaların sonuç odaklı katkıları hem ürün karlılığı, hem verimlilik hem de maliyet azaltma yönünde faydalar sağlarken, diğer taraftan “benzersiz ürün” ve küresel rekabette firmamızla beraber Türkiye’nin ön plana çıkmasını sağlayacak verilere ulaşmamızı sağlamıştır.

Dünya genelinde Ar-Ge ve inovasyon faaliyetlerinde, özellikle Çin başta olmak üzere Asya ülkelerinin çok hızlı yol aldıklarını görebiliyoruz. Yaklaşık 40 yıl önce Türkiye ile benzer ekonomik profile sahip olan Güney Kore bugün dünyanın 15. büyük ekonomisi ve iş yapma kolaylığı bakımından da 8. sırasındadır. Türkiye ise  Küresel Rekabet Gücü Endeksi’nde 43. İş Yapma Kolaylığı’nda 71. (175 ülke arasında), İnsani Gelişme Endeksi’nde ise 90. sırada (187 ülke arasında) bulunmaktadır. Bu tabloyu değiştirmek elbette daha fazla sayıda nitelikli insan gücünü ülkemiz sanayisine kazandırmaktan geçmektedir.

Firmanızda son dönemdeki gelişmeler ve yenilikler hakkında bilgi verir misiniz?

Yiğit Akü, Yiğit Plastik Ürünler ile artık akü kutu ve kapağı üretebilir durumdadır. Gerçekleştirdiğimiz ve üretime aldığımız yeni plastik enjeksiyon makineleri ile makine parkurumuzu genişlettik. Bunun bir sonucu olarak üretmiş olduğumuz akülerin önemli bir bölümüne ait plastik komponentlerin mühendisliğini, tasarımını ve üretimlerini kendimiz gerçekleştiriyoruz. 2015 yılı başında devreye girecek olan yeni kalıp ile ürettiğimiz komponent sayısını da artıracağız.

Tıpkı ülkemiz gibi dinamik bir insan kaynağına sahip olan şirketimizin Ar-Ge ve inovasyon alanlarındaki çalışmalarını artan bir ivme ile devam ettirmesi ile, üretime olan bakış açımızı da yeniden modelledik. Bu model ürün tasarım ve geliştirme faaliyetlerinin yanı sıra  üretimde oluşan arıza kayıpları, model değişim kayıpları, takım ve kalıp değişim kayıpları, başlangıç kayıpları, küçük duruşlar, hız kayıpları, hatalı üretim kayıpları ve  kapatma kayıplarının minimize edilmesi ve kalitenin yükseltilmesinde de çok önemli rol oynamıştır.

Yiğit Akü’yü rakiplerinden ayıran farklar nelerdir?

Akü sektörü, Türkiye’nin global oyuncu olduğu otomotiv yan sanayi dalında her geçen gün büyüyerek yoluna devam ediyor. Sektörde kapasite ve satış olarak aynı seviyede 3 büyük firmadan biriyiz. İç piyasada yüzde 20’nin üzerinde bir pay ile yolumuza devam ediyoruz.

YİĞİT AKÜ’ nün, Ar-Ge ve inovasyon alanındaki kurumsal farkındalığı müşteri odaklılık, planlama, pazarlama ve esnek yönetim anlayışına yönelik de şirketimize önemli girdiler sağlamıştır. Şirketimiz içinde yürütülen proje  ve çalışmalarla ve uzun yıllardır süregelen OEM tecrübemizin yanı sıra son teknolojik gelişmelere ayak uyduran üretim prosesleriyle, devamlı olarak gelişme gösteren Ar-Ge kültürümüzü yükselttik ve Ar-Ge çalışmalarımızdan alınan neticeler ile bu iş kolundaki başarılarımızı arttırdık. 

Ürün tasarım ve geliştirme faaliyetleri bugün YİĞİT AKÜ 'nün sahip olduğu en güçlü mühendislik yönlerinden birini oluşturmaktadır. AR-Ge’ye dayalı ürün özelleştirme yeteneği ile dünyadaki potansiyel tüm pazarlara kolaylıkla uyum sağlayabiliyoruz. Tasarımı ve teknolojik iş birliklerini multidisipliner olarak ürün geliştirme süreçlerine  entegre ediyor ve aldığımız ödüller ile başarılarımızı tescil ediyoruz. Bu sürecin beslendiği en önemli kaynak ise inovasyon ve Ar-Ge faaliyetleridir.

Sektörde yaşadığınız en büyük sorunlar nelerdir? Bu sorunların çözülmesi için ne gibi çalışmalar yapmak gerekir?

Sektörü zorlayan en önemli konuların başında; hammadde ve enerji girdi maliyetleri geliyor. Hurda akü ithalatı serbest olmadığı için, geri dönüşümden kazanabileceğimiz hammadde konusunda yaşadığımız sıkıntı da bizleri rekabette zorlamakta. Buna rağmen bu yılki büyüme trendimiz yüzde 20’nin üzerinde olacak. Yatırımlarımızı ve ürün portföyümüzü geliştirecek altyapı çalışmalarına hız kesmeden devam ediyoruz. Sektörün de büyüme trendinin çift haneli rakamlarda olacağını öngörüyoruz.

2014 yılı Yiğit Akü için nasıl geçti? 2015 yılı için hedefleriniz nelerdir?

Şirketimiz inovatif yönü ile her yıl yepyeni bir ürünü dünya pazarlarına kazandırıyor. Teknoloji faaliyetlerimiz sonucunda “Türkiye’nin Ar-Ge Şampiyonları” listesinde 250 firma arasında 99. sırada, Ankara firmaları arasında ise 10. sırada yer aldık. 2012 yılında 1.8 milyon TL Ar-Ge harcaması yaptık, 2013 yılında ise Ar-Ge harcamalarımızı yüzde 35 oranında arttırdık. 2014 yılı içerisindeki toplam yatırımımızın yüzde 30’ unu araştırma ve geliştirme faaliyetlerine ayırıyoruz.

Sektörel olarak dış piyasalarda yüzde 18 oranında ihracatımızı artırırken, yüzde 13 oranında da iç piyasada büyüdük. Satışımızın yüzde 55’ini, 80’den fazla ülkeye yaptığımız ihracat kapsıyor. Geçen sene öngördüğümüz risklere karşın almış olduğumuz tedbirler oldukça yerinde oldu. Son dönemlerde Türkiye’ye komşu ülkeler ve Kuzey Afrika ülkelerinde yaşanan gelişmelerin pazar payına sahip olduğumuz bu bölgelerde bizlere olumsuz etkisi olsa da, bu gibi durumlara karşı aldığımız etkili önlemler sayesinde zarar görmedik. Bu yıl, büyüme hedefi olarak koyduğumuz rakamları ilk 6 aylık dönemde yakaladık. OSD’nin açıkladığı son rakamlarda ihracatını arttırabilen lastik ve cam sektörünün yanında akü sektörü yer almıştır; ancak iç piyasalarda yaşanan bazı belirsizlikler ve ekonomik durgunluğun ikinci 6 ayda aşılacağını ve yılsonu itibari ile hedeflerin üzerinde bir satış ve büyüme gerçekleştireceğimizi öngörüyoruz.

Son olarak neler eklemek istersiniz?

Her türlü kurşun-asit starter akü ve akü malzemesi üretimi yapan YİĞİT AKÜ, tüm faaliyetlerini yasal mevzuatlara uygun bir şekilde yapmaya özen gösterip, her bir faaliyeti yönetim ve çalışanlar olarak çevre politikasının bir parçası kabul etmektedir. Faaliyetlerimizin sonucunda ortaya çıkacak atıklar ve emisyonlarla ilgili her türlü çevre kirliliğini kaynağında önleyici tedbirler almayı kendimize ilke edindik.

Tüm katı, sıvı ve gaz atıklarımızı kontrol altında tutarak, yasal düzenlemeler kapsamında atık bertarafını gerçekleştiriyoruz. Geri kazanımı mümkün olan atık akülerimizi çevreye zarar vermeden, APAK yönetmeliğine uygun olarak tüm müşterilerimizden toplayıp veya toplatmayı sağlayıp geri kazandırıyoruz. Eskişehir’deki Kudret Metal Kurşun izabe Merkezi’nde hurda aküleri geri kazanım yoluyla tekrar külçe kurşun haline getirip üretimde kullanıyoruz. Enerji, hammadde ve doğal kaynaklarımızın kullanımını mümkün olduğu kadar azaltmaya ve olabildiğince verimli kullanmaya gayret ediyoruz. Ar-Ge ekibimiz de, üretiminin ve ürün geliştirme süreçlerinin her aşamasında çevreye saygılı olarak çalışmalarını gerçekleştiriyor. Yiğit Akü, doğal kaynak tüketimini en aza indirecek ve geri dönüşüm oranları yüksek malzemeler içeren ileri teknoloji ürünleri sektöre kazandırmaya ve ülke ekonomisine katkı sağlamaya hızla devam edecektir.